«Pessimisten klager på vinden.

Optimisten forventer at det kommer til å bli bedre.

Lederen justerer seilene.»

 

John Maxwell 

LEDERUTVIKLING OG LEDERGRUPPEUTVIKLING

Ledere kan få frem "gullet" i menneskene, gi tydelig retning, og samle flokken i felles innsats. De kan også skape dårlige spiraler, bremse motivasjon, eller skape «mett og tilfreds»-tilstand i et arbeidsmiljø. Ledere påvirker mange mennesker. En investering i lederes utvikling kan løfte organisasjonens resultater.

Jeg har mer enn 10 års erfaring med å kjøre lederutviklingsprogrammer og utviklingsprosesser i ledergrupper, toppledergrupper og konsernledergrupper. Alle oppdrag lages og tilpasses i samarbeid med organisasjonen, for å treffe behovet best mulig. Jeg har mer enn 12 godt gjennomkjørte samlinger, som er omhyggelig satt sammen for best mulig utviklingsprosess. Hver samling består av opp til 4 dager med materiale. Utviklingsprosessen settes sammen av de mest egnede elementene fra denne «menyen». Mellom samlinger vil det være intervensjoner for overføring av utvikling til arbeidshverdagen.

Ledergrupper har en spesiell funksjon i organisasjonen, og tilhørende typiske utfordringer. Alle samlingene som nevnes nedenfor har en egen versjon laget for å fremme effektiv fungering i ledergrupper.

Trykk her for kundesitater

MIN TILNÆRMING

"Vi lever våre liv gjennom fortellinger", sier professor McAdams. Mennesket har siden tidenes opprinnelse vært opptatt av sosial informasjon og fortellinger om hendelser. Det har sannsynligvis fremmet overlevelse i en verden med fysiske farer. I en tørr forelesning kan du kjenne at du «våkner» av en sterk fortelling. Poenget forstås dypere. Du berøres. Assosiasjoner til eget liv utvides. Det rasjonelle og det emosjonelle kobles på for dypere erkjennelse. Prosessen i grupper blir en annen. Mer personlig enn den ellers ville blitt. På grunn av åpning av et større rom i mennesket.

I mine utviklingsopplegg kombineres moderne ledelsesteorier med historiske personer og epoker. Vi lærer av personer som fikk til det ekstraordinære, og trekker ”gullkorn” i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og den pedagogiske profilen gjør ledere og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon, og arbeid med egen utvikling og mellommenneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte lederteorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

Teori og forskning

Alle opplegg gjennomsyres av teori og forskning fra ledelse og psykologifeltet.

Historie, filosofi, kunst

Ledelse er tidløst. Vi står på kjempers skuldre. Historie, filosofi og kunst forsterker utviklingen.

Læring og endring

Refleksjon i smågrupper, simuleringsøvelser og ferdighetstrening skaper endring.

Overføring til praksis

Overføring av læring gjennom forskjellig grep, intervensjoner og tiltak mellom samlinger.

FIRENZE

Renessansen i Firenze er en forandringstid hvor skaperkraften eksploderer! I løpet av to-tre generasjoner skjer det ting som endrer Europa og har ringvirkninger langt inn i vår egen tid. Hvordan skapte de et miljø for skaperkraft, innovasjon og kreativitet? Hvordan få tak i egen indre brennende drivkraft, og være klok i strategier for å få det til? Samlingen trigger lederes indre drivkraft, evne til samarbeid, kreativitet og innovasjon, strategier for makt, innflytelse og påvirkning, samt klokskap og integritet i ledergjerningen.

Les mer

VENEZIA

Venezia er byen hvor over 100 små øyer ble samlet i et sterkt felleskap. Hvordan få ledere som er opptatt av eget område til å fokusere på fellesskapets mål? Hvordan forene forskjellige meninger og fløyer i en felles stolthet og «vi»-følelse? Hvordan påvirke og skape en kultur som i praksis endrer kollektive vaner? Venezia og byens sterke historie om kraften i fellesskapet gir glitrende innsikt. Sosial identitet, tjenende lederskap og teori og forskning på kultur legger grunnlaget for en samling med samlende kraft!

Les mer

ROMA

Ledelse handler om å skape mening. Gode ledere har sterke, gjennomtenkte fortellinger om hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vi skal. Det finnes gode og dårlige fortellinger i organisasjoner. Måten lederen definerer virkeligheten på, utløser tilhørende handlinger blant medarbeidere. I Romerriket var lederne knallsterke på å skape fortellingen om riket. Og aldri før eller siden har det fantes et så mektig og stort rike som Romerriket!

Les mer

BARCELONA

Barcelona er byen hvor vanetenkningen er satt på gangen, hvor janteloven er ukjent, og hvor selv de sprø ideer kan finne en sponsor. Ledere er nødt til å ha sterk kompetanse på endring, kreativitet og innovasjon. Utviklingen spinner stadig fortere, og nye løsninger må på plass. Picasso, Dali, Gaudi og byen selv gir oss innsikt i hvordan fremme kreativitet, nyskaping og innovasjon, uten å bli fastlåst i motstand og vanemessig tenkning.

Les mer

ARGONAUTENE

Heltene i den 3000 år gamle fortellingen om "Jason og Argonautene" må klare å bli et team for å bringe det gyllne skinn hjem. Hvordan få en gjeng individualister til å bli opptatt av ledergruppens felles mål? Hvordan forene sterke personligheter og fløyer i brennende engasjement for strategiske målsettinger? Hvilke hindringer må overkommes for optimal fungering? Denne samlingen handler om å ta viktige steg mot å bli en enda mer effektiv ledergruppe.

Les mer

IBSEN OG POLFARERNE

Hvorfor er jeg leder? Hva vil jeg utrette med rollen min? Hvordan skal jeg få det til? Samlingen handler om ditt eksistensielle ståsted i lederrollen, og handlekraft og gjennomføringsevne. Ibsen utfordrer ledere på å ha en kongstanke gjennom «Kongsemnerne», og hvordan vi går utenom i unnvikelse som «Peer Gynt». Polfarerne Nansen og Amundsen viser vei i handlekraft og gjennomføring; «Det umulige er ikke umulig. Det tar bare lenger tid».

Les mer

EIDSVOLL

De beste løsningene skapes mellom mennesker. Det gjør også de verste. Hvordan kommunisere for å nå de beste løsningene, og unngå dårlige spiraler? Eidsvollmennene ropte med flammer i hjertet og skingrende røst: «Enig og tro til Dovre faller!».. Var de egentlig så samstemt og enige? Eidsvoll 1814 viste hvor vanskelig det kan være å finne nye løsninger. Samlingen vil gi deg forståelse av forskjellighet, skru på nysgjerrigheten ovenfor andre, og øke ferdighetene for god kommunikasjon.

Les mer

MUNCH OG BOHEMEN

Hva gjør du når en medarbeider reagerer med irritasjon, sinne eller passiv aggressivitet? Hva når du selv kjenner at begeret er i ferd med å renne over? Hvordan kan du få medarbeidere og kolleger til å fosse over av motivasjon og lyst til å gripe fatt i utfordringer sammen med deg? Vi er alle mennesker, og en god leder har kunnskap og trening i å håndtere det menneskelige landskapet.

Les mer

VIKINGTIDEN

Enten du ønsker å få medarbeidere til å jobbe mer effektivt, få gjennomslag for en sak i ledergruppen, få implementert strategiske målsettinger, skape forståelse for dine synspunkter eller få til noe annet, så må du forholde deg til makt, påvirkning og innflytelse. Denne samlingen gir en forståelse av maktens landskap, samt økte ferdigheter og strategier for gjennomslagskraft!

Les mer

LONDON ELIZABETH

Shakespeares ord; «Verden er en scene, hvor vi alle spiller roller» setter tema for denne samlingen. Ledere kan ikke bare lede ut fra egen overbevisning og lyst, men må fylle en rolle full av krav og forventninger. Rolleteori fremsetter viktigheten av å kartlegge og forstå forventningslandskapet, for deretter å kunne ta aktivt regi i lederrollen. Elizabeth I av England mestret denne jobben med glans, og snudde England til å bli en stormakt.

Les mer

LONDON DICKENS

Ledere bruker seg selv som det viktigste «verktøyet» i jobben. For å lede andre må du være god på å finne nøkkelen til å aktivere andre menneskers kraft. Dette faller ikke alltid naturlig. Ledere trenger å utvikle seg til å være gode utgaver av seg selv, for å lede andre på en god måte. Charles Dickens skriver tidløst og skarpt om motstand mot endring, og hva som skal til får å få til reell endring og personlig utvikling.

Les mer

GRANADA

I forskjellighet ligger nøkkelen til et bredere grunnlag for beslutninger og bedre løsninger. Forskjellighet kan imidlertid være utfordrende, og det kan føre til gnisninger og konflikt. I middelalderens Granada og Cordoba i Spania så de mulighetene i forskjellene. Der klarte de det vi strever med i dag; sameksistens mellom jøder, kristne og muslimer. Ikke bare mestret de samarbeidet, men de skapte Europas største kompetansesenter og et sterkt velfungerende samfunn!

Les mer

KØBENHAVN

På 1800-tallet satt filosofen Kierkegaard i København og skrev tankegods som har sprengkraft for mennesker og ledere i dag! Han var møkklei av flokkmentalitet, glansbildetilværelse og ytre styrte valg. Han utfordrer oss til å leve ekte og helt, i kontakt med deg selv, og å våge å ta valgene riktig for deg. Teori og forskning på emosjoner, indre motivasjon og beslutningspsykologi, gir dybde til utforskningen av eget ståsted som menneske og leder.

Les mer

MAKT

Ledere som vil utrette noe må beherske landskapet av makt, innflytelse og påvirkning. Machiavelli hevder til hevede øyebryn at vi alle er drevet av egeninteresse og "ambizione", og at en leder må lede ut fra det. Aristoteles mener på den annen side at vi er flokkdyr hvor det høyeste gode er fellesskapets beste. Hvordan manøvrere klokt i maktens landskap? Hvordan få innflytelse og gjennomføringskraft når det virkelig gjelder?

Les mer

Kjetil Nilsen, Direktør Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

«Nasjonal sikkerhetsmyndighet har samarbeidet med Mariann Crantz om lederutvikling de siste par årene. Vi opplever Mariann som en profesjonell og kunnskapsrik kursholder. Hun evner å relatere aktuelle lederproblemstillinger til historiske hendelser på en veldig inspirerende og lærerik måte. Hun leder på en klok og rolig måte som gir god gruppedynamikk og samtidig inspirerer til utvikling av egen lederrolle. Hennes perspektiv på lederutvikling er annerledes og givende.»

Ledergruppen; Kombayastemning rundt leirbålet? 

 

Ledergruppen. Et sted hvor lederne er oppriktig glad i hverandre.. Hvor kunnskap og løsninger flyter sømløst på tvers av alle ansvarsområder, og vi samles med varme hjerter og skingrende røst i fellesskapets målsetting...!

 Ikke helt slik i din ledergruppe? Du er ikke alene!

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat hvor vi tenker høyt om hva akkurat din ledergruppe trenger.

Ta kontakt her