"Retorikk er kunsten å regjere over menneskers sinn"   Platon

 

Motta gratis inspirasjon og påfyll i lederrollen, og informasjon om lanseringer og arrangement

 
Trykk her

ENKELTFOREDRAG 

Det kan være nyttig å få kunnskap og et løft i lederrollen gjennom et foredrag eller en ½ dags bolk. Jeg holder enkeltforedrag i organisasjoner, på konferanser eller andre arrangementer. Foredragene tilpasses og spisses mot organisasjonens behov. Jeg benytter historie, filosofi og psykologi kombinert med teori og forskning på ledelse for forsterket effekt. Min ambisjon er at foredraget skal være noe mer enn et «interessant innlegg». Det skal være en intervensjon som gjør noe med mennesket, og aller helst fører til handling. Jeg forleser om mange tema, og under er et utvalg av foredrag.

Mot i lederrollen

Det krever mot å stå stødig som leder i endringstider, hvor det kan blåse internt og eksternt. Dette foredraget handler om det menneskelige landskapet av sårbarhet, stress og viljestyrke når vi er «ute på arenaen». Peer Gynt sklir unna i unnvikelse, akkurat som vi kan benytte sårbarhetsskjold. Forskeren Brene Brown viser skjønnheten i det uperfekte, og Ibsen utfordrer oss på at det er i valgøyeblikket vi velger oss selv.

Gjennomføringskraft

«Det umulige er ikke umulig. Det tar bare lenger tid», uttrykte Nansen. Hva var det med polfarerne som gjorde at de satte målsettinger som andre ikke turte å tenke engang? Hvilket tenkesett og orientering førte til handlekraft og en gjennomføringsevne uten sidestykke!? I foredraget hentes inspirasjon og nyttige grep i lederrollen fra psykologien på handlekraft og polfarernes gjennomføringsevne.

Kommunikasjon

Gode løsninger skapes mellom mennesker. Det gjør også de verste. God kommunikasjon er sentralt som leder. Hvorfor er det så vanskelig å nå hverandre når vi er uenige? Hvordan få til den gode samtalen når det gjelder som mest? Foredraget går dypere enn lettbeint konsulentprat, har gjenkjennelige menneskelige fortellinger, og gir hemmeligheten bak å mestre vanskelige situasjoner.

Fellesskap og "vi-følelse"

Venezia består av hundrevis av små øyer, akkurat som grupperinger og fløyer i organisasjoner. Allikevel mestret venetianerne å samles i et sterkt fellesskap og bygge et 1000-års rike mot alle odds! Hvilken kraft ligger i sosial identitet og «vi-følelse»? Hvordan kan vi skape dette på tvers i organisasjonen? Effekten er stor dersom alle føler stolthet og eierskap til felles formål! Venezia og forskningen viser vei.

Ledelse og kultur

Kultur gjennomsyrer alle handlinger hver dag i organisasjoner. Hva er egentlig kultur? Hvordan «få øye på» kultur? Hvordan kan ledere påvirke og skape kultur i hverdagen? Målet er å få til å endre folks vaner, så de kollektive vanene fremmer organisasjonens målsettinger. Hvordan få til varig kulturendring? Foredraget gir praktisk og matnyttig informasjon om å «se» og skape ønsket kultur.

Narrativ ledelse

Ledelse handler om å skape mening. Måten vi definerer virkeligheten på utløser tilhørende atferd. «Vi lever våre liv gjennom fortellinger» og «språk skaper virkeligheten», i følge psykologer. I Romerriket var lederne knalldyktige på å fortelle fortellingen om «hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vi skal». Få innblikk i utøvelse av narrativ ledelse fra en historiefortellende psykolog og ekspert på området.

Teamfungering

Teamfungering «hauses opp» som det store! Hva vil det egentlig si å ha teamfungering? Hva gjør vi annerledes i praksis? Hvilken effekt kan det ha å få til teamfungering? Dette foredraget legger høytsvevende, luftige ord til side, og gir konkret og praktisk kunnskap om teamfungering og hvordan få til det i praksis. Vi trekker innsikt fra forskning og teamets urlegende om «Jason og Argonautene».

Lederteamet

Lederteamet står samlet som et team og smiler på nettsiden.. Er det alltid slik i praksis? Skal ledergruppen egentlig være et team? Ikke alltid, men det er mye å vinne på å være et team når saken krever det. Lederne opplever dragning mot egne ansvarsområder, akkurat som heltene i Argonautene. Hvilke typiske hindringer møter ledergrupper? Hvordan kan ledergruppen fungere mer som et team når det trengs?

Kraften i fremtidsfokus

Det er vanlig å forsøke å finne årsakene til problemet for å løse det. Noen ganger er det riktig. Andre ganger kan vi kjøre oss for mye fast i negativitet, forsvar og skyldfordelinger. Det kan være nyttig for ledere å ha kunnskap om løsningsfokusert tilnærming, og kunne utføre det i praksis når det trengs. Foredraget handler om kraften i et fremtidsfokus og gir konkrete handlingsgrep.

Sissel Gregersen Karlsen, Gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB

«Sparebankstiftelsen DNB har i flere år samarbeidet med Mariann Crantz på vårt Dannelsesprogram, som er et unikt lederutviklingsprogram for viktige fremtidige bidragsytere i samfunnet vårt. Alle programmets samlinger anvender moderne forskning på lederrollen, blant annet med samfunnsvitenskapelig teori og psykologi. Mariann er sterk faglig og hun får svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på sin evne til å formidle sin kompetanse på en engasjerende og interessant måte. Vi er stolte av å kunne tilby et program som har så store ringvirkninger i samfunnet og veldig glad for å ha med oss Mariann på laget.»

Gi lederne et løft! 

Historiefortelling kombinert med teori og forskning på ledelse berører og gjør noe med den som lytter, i følge kursdeltagere. Min ambisjon er at foredraget skal være en intervensjon som fører til handling.

Ta kontakt for foredrag internt eller på konferanse:

Ta kontakt her