"Kunnskapens store fiende er ikke uvitenhet. Det er illusjonen av kunnskap"

 

Stephen Hawking

 

 

Lett tilgjengelig

Gjennom nettkurs får du kunnskap og egenutvikling rett i fanget, når og hvor du måtte ønske. På øret på reise, i godstolen, eller på jobb. 

Sterk i lederrollen

Nettkurs gir deg oppdatert kompetanse som leder. Både kunnskap og personlig utvikling. Du blir bedre i stand til å lede andre og utøve effektiv ledelse. 

Miljøvennlig

Nettkurs styrker deg i lederrollen uten å belaste miljøet med fly og annet forbundet med fysisk samling. Du får ditt kompetanseløft, umiddelbart og miljøvennlig. 

Nettkurs

Har du lyst til å vite hva som skapte eksplosiv skaperkraft og innovasjon i renessansen i Firenze? Eller hvordan motstridende fløyer kan samles i stolthet over felles målsettinger, slik de fikk til i Venezia? Noen utvalgte ledersamlinger vil bli tilgjengelig som nettkurs. Den kompetanse og utvikling som før kun var tilgjengelig gjennom en arbeidsgiver som er villig til å ta investeringen, blir gjennom nettkurs åpent for deg. Du kan ta kurset hvor og når det passer deg. Til en mye rimeligere pris! 

Espen Kjønsberg, Adm direktør NorgesGruppen Data

«Mariann relaterer lederutviklingen til strategi og realisering av virksomhetens mål, slik at det blir direkte anvendbart og nyttig i hverdagen for ledelsen etter en samling. Mariann setter aktuelle tema for lederutvikling i et historisk perspektiv med konkrete eksempler som bidrar til større interesse og bedre forståelse av det faglige innholdet. Hun involverer deltagerne aktivt, og det settes av godt med tid til øvelser og gode diskusjoner. På samlingene med Mariann er det en uformell stemning samtidig som hun sørger for en tydelig profesjonell ramme. Dette skaper tillit mellom deltagerne og gjør at man senker skuldrene. Lederutviklingen er preget av lite forelesning og mye interaksjon. For å få et godt utbytte av lederutvikling er det viktig å ta med seg det man lærer tilbake i hverdagen. Mariann er bevisst på dette under samlingene, samt at hun er en god veileder og diskusjonspartner for ledere som ønsker personlig utvikling.»

Få informasjon om nettkurs

Motta informasjon når nettkursene lanseres! 

Trykk her