"Du råder over dine egne tanker, ikke ytre hendelser.
Erkjenn dette, og du vil finne styrke"           
Marcus Aurelius

KUNDESITATER OM CRANTZ

Nedenfor er et utvalg av uttalelser fra kunder om meg og min levering av lederutvikling og ledergruppeutvikling. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med noen referanser.  

Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna

“Jeg har opplevd Mariann Crantz som en svært profesjonell, kunnskapsrik og inspirerende foredragsholder. Hun evner å kombinere et blikk for det overordnede perspektivet med personlige erfaringer og refleksjoner. Hennes inngang til ledelse er annerledes og befriende klisjefri. Hun har også et godt blikk for mennesker, relasjoner og gruppedynamikk og evner å håndtere både den enkelte og helheten når hun arbeider med grupper av ledere. Mine varmeste anbefalinger. “

Dina R. Thune, HR Direktør konsern NorgesGruppen

"Vi er opptatt av å strekke oss. Det var da naturlig å samarbeide med Mariann. Hun er utrolig sterk på å lytte til våre behov, hvor vi er, hvor vi vil og litt til. Og med dette kombinere sine styrker og teorier med våre aktuelle utviklingsbehov. Kombinasjonen av historiefortellinger og aktuelle teorier sammen med de aktuelle problemstillingene man står i. Det føles nært, oppriktig og levende. Mariann er en behagelig samarbeidspartner som du raskt skjønner vil deg og dine vel. Som foredragsholder fenger hun med sin gode innlevelse kombinert med sitt sterke faglige ståsted."

Ragnar Christoffersen, Rådmann Lørenskog kommune

"Lørenskog kommune har i flere sammenhenger og over noen år samarbeidet med Mariann. Enten det har vært gjennom teoriformidling eller historiefortelling har Mariann fremstått inspirerende, kunnskapsrik og dyktig, med svært god formidlingsevne og en egen evne til å sette det inn rett kontekst. Hun er god til å involvere, engasjere og skape et trygt og godt læringsmiljø. Videre er hun flink til å etablere uformell og god stemning, samtidig som opplegg preges av profesjonalitet og  grundighet. Enten det gjelder den praktiske delen eller læresituasjonen. Som rådmann i Lørenskog har både min ledergruppe og jeg personlig hatt både stor glede og stort utbytte av samarbeidet med Mariann. Jeg kan trygt gi mine varmeste anbefalinger."

Kjetil Nilsen, Direktør Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

«Nasjonal sikkerhetsmyndighet har samarbeidet med Mariann Crantz om lederutvikling de siste par årene. Vi opplever Mariann som en profesjonell og kunnskapsrik kursholder. Hun evner å relatere aktuelle lederproblemstillinger til historiske hendelser på en veldig inspirerende og lærerik måte. Hun leder på en klok og rolig måte som gir god gruppedynamikk og samtidig inspirerer til utvikling av egen lederrolle. Hennes perspektiv på lederutvikling er annerledes og givende.»

Sissel Gregersen Karlsen, Gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB

«Sparebankstiftelsen DNB har i flere år samarbeidet med Mariann Crantz på vårt Dannelsesprogram, som er et unikt lederutviklingsprogram for viktige fremtidige bidragsytere i samfunnet vårt. Alle programmets samlinger anvender moderne forskning på lederrollen, blant annet med samfunnsvitenskapelig teori i psykologi. Mariann er sterk faglig og hun får svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på sin evne til å formidle sin kompetanse på en engasjerende og interessant måte. Vi er stolte av å kunne tilby et program som har så store ringvirkninger i samfunnet og veldig glad for å ha med oss Mariann på laget.»

Espen Kjønsberg, Adm direktør NorgesGruppen Data

«Mariann relaterer lederutviklingen til strategi og realisering av virksomhetens mål, slik at det blir direkte anvendbart og nyttig i hverdagen for ledelsen etter en samling. Mariann setter aktuelle tema for lederutvikling i et historisk perspektiv med konkrete eksempler som bidrar til større interesse og bedre forståelse av det faglige innholdet. Hun involverer deltagerne aktivt, og det settes av godt med tid til øvelser og gode diskusjoner. På samlingene med Mariann er det en uformell stemning samtidig som hun sørger for en tydelig profesjonell ramme. Dette skaper tillit mellom deltagerne og gjør at man senker skuldrene. Lederutviklingen er preget av lite forelesning og mye interaksjon. For å få et godt utbytte av lederutvikling er det viktig å ta med seg det man lærer tilbake i hverdagen. Mariann er bevisst på dette under samlingene, samt at hun er en god veileder og diskusjonspartner for ledere som ønsker personlig utvikling.»

Kathrine Synnes Finnskog, Direktør i Music Norway

"Timene med Mariann var viktige da jeg trengte både faglig påfyll, inspirasjon og selvtillit til å fylle hele lederrollen min. Det kan være få å lene seg på i toppen, og da er det så viktig at noen andre ser deg og gir deg verktøy til å lede seg selv. Jeg henter ideer og tanker fra disse timene ofte i hverdagen, både for egen del og inn i prosjekter jeg utvikler. Nettverket Mariann introduserte meg til er i dag mine venner, som kan gi råd og trygghet enten du leder i medvind eller i kriser."

Anne-Cecilie Kran, HR-direktør Oslo politidistrikt

"Jeg har med stor glede deltatt i flere av Marianns mentorsamlinger. De er inspirerende og av høy faglig kvalitet. Anbefales på det varmeste!"

Thormod Rønning Kvam, pianist, kunstnerisk leder og lokalpolitiker

"Gjennom flere ulike utviklingsprogram har jeg vært heldig å få ta del i Mariann sin kunnskapsdeling om det å være menneske med en utøvende leder- og ansvarsrolle. Mariann har en helt spesiell evne til å formidle dype tankesett direkte til hver enkelt deltaker uansett gruppens størrelse, og med personlige vinklinger på materialet oppfattes kunnskapen alltid både tilgjengelig og treffende. Jeg har hørt like foredragsmoduler formidlet på helt ulikt vis, et eksempel på at hun skreddersyr temaene til hver enkelt setting og publikum. Mariann er en levende kunnskapsformidler med en faglig bakgrunn og tyngde som få kan vise til, og jeg opplever å ha blitt en bedre beslutningstaker både i personlig og profesjonell setting som følge av hennes kunnskapsdeling."

Ingrid Husøy Rimstad, Rådmann Aukra kommune

"Jeg vil varmt anbefale å ha en profesjonell samtalepartner. For meg har det vært til god støtte, og en nødvendighet i min ledergjerning. Jeg har hatt gode utviklingssamtaler med Mariann Crantz over flere år og vil fortsette med det" 

Hannah Gitmark, fagsjef i Tankesmien Agenda

«Fra 2017-2019 fikk jeg delta på Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen, et skreddersydd lederutviklingsprogram for unge ledertalenter, skreddersydd av Mariann og hennes tidligere kollegaer. Det er mange fantastiske ting å si både om programmet som helhet og Marianns innsats spesielt. Hun er ryddig og etterrettelig, ekstremt skarp og kunnskapsrik. Så formidler hun på en tankevekkende, morsom, lun og utfordrende måte på samme tid. Jeg tar med meg mye konkret ny og spennende innsikt fra hennes gode forelesninger og opplegg, men det viktigste av alt er kanskje Marianns unike evne til å gi nye perspektiver og måter å se egne erfaringer og kurs videre på. Det tar jeg med meg resten av livet»

"Visdom er datteren til erfaring"     Leonardo da Vinci

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Trykk her