"Den vanskelige balansen i mentoring er å ikke skape personen i ditt eget bilde, men å gi personen muligheten til å skape seg selv"

 

Steven Spielberg

MENTORING

Mange organisasjoner har fått øynene opp for verdien av å fremme unge talenters utvikling gjennom samtale med en mer erfaren person. Det kan imidlertid være krevende å få mentorer til å melde seg, og ikke minst å være mentor om samtalene har liten utvikling eller blir fastlåste. Et mentorprogram gir mentorene kunnskap om hvordan samtalelandskapet ser ut og hva de kan gjøre i de forskjellige fasene. Dette kan gjøre det mer attraktivt å være mentor, og gi sterkere utvikling og resultat hos talentet.

Mentorprogrammet tilpasses og lages spesifikt ut i fra hva organisasjonen ønsker med programmet. Varigheten på samlingene kan være 1/2 dag eller 1 dag. Opplegget vil typisk bestå av forelesninger, refleksjon og øvelse i smågrupper, og plenum med spørsmål. Samlingene gir i tillegg en ekstra effekt i erfaringsdeling og nettverksbygging mentorer i mellom.

MENTORSAMLING 1

 • Hva skal til for å skape en god start?
 • Viktigheten av en kontrakt
 • Hvordan ser «landskapet» ut?
 • Faglige innspill for å skape gode samtaler

MENTORSAMLING 2

 • Hvordan fremme god utvikling midtveis i forløpet?
 • Hvilke utfordringer er typiske for denne fasen?
 • Hvordan håndtere utfordringene?
 • Hvordan skape endring og gjennomføring i talentets arbeidshverdag?

MENTORSAMLING 3

 • Hva blir viktig i siste fase?
 • Hvordan skape varig endring etter samtalene?
 • Nyttige grep for konsolidering av læring
 • Hvordan avslutte en mentorrelasjon?

Anne-Cecilie Kran, HR-direktør Oslo politidistrikt

"Jeg har med stor glede deltatt på flere av Marianns mentorsamlinger. De er inspirerende og av høy faglig kvalitet. Anbefales på det varmeste!"

UTVIKLINGSSAMTALER

Det kan være krevende å stå lederrollen. I perioder kan det være nyttig og godt å ha en sparringspartner. Jeg utfører utviklingssamtaler med ledere. Samtalene er ofte en del av et pågående oppdrag hvor leder av ledergruppen eller ledergruppemedlem(er) trenger ekstra samtaler. Jeg har ikke så mye kapasitet til å ta på meg et samtalebasert utviklingsforløp ut over dette. Jeg har imidlertid noen få plasser og går engasjert inn for å hjelpe disse.

Ingrid Husøy Rimstad, Rådmann Aukra kommune

"Jeg vil varmt anbefale å ha en profesjonell samtalepartner. For meg har det vært til god støtte, og en nødvendighet i min ledergjerning. Jeg har hatt gode utviklingssamtaler med Mariann Crantz over flere år og vil fortsette med det" 

Mentoropplæring

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om et mentorprogram med mentoropplæring i din organisasjon. Jeg tenker gjerne høyt sammen med deg! 

Ta kontakt her