«Å bygge en by der det er umulig å bygge den er galskap,

..men å bygge en så elegant og storslått by er geniers galskap!»

 

Alexander Herzen 

VENEZIA:

SOSIAL IDENTITET OG KULTUR

 

Venezia er byen hvor over 100 små øyer ble samlet i et sterkt felleskap. Hvordan få ledere som er opptatt av eget område til å fokusere på fellesskapets mål? Hvordan forene forskjellige meninger og fløyer i en felles stolthet og «vi»-følelse? Hvordan påvirke og skape en kultur som i praksis endrer kollektive vaner? Venezia og byens sterke historie om kraften i fellesskapet gir glitrende innsikt. Sosial identitet, tjenende lederskap og teori og forskning på kultur legger grunnlaget for en samling med samlende kraft!

Venezia er eventyrbyen som vokste ut av ugjestmildt sumplandskap til å bli et mektig rike. Hvem skulle trodd at de fattige menneskene som i år 400 flyktet inn i sumpen uten tilgang til ferskvann, trær, murstein eller beitedyr, skulle klare å bygge opp en stormakt.. Folket kom sammen i lagunen og skapte et mektig rike som dominerte i over 1000 år..! Hva var deres hemmelighet for å lykkes? Hva var det de fikk til?

I Venezia finnes det nesten ikke en statue eller et bilde som hyller lederen med stor L. Det fnyses av enkeltindividet som «alene» i sololøp utfører bragder. Befolkningen i Venezia skjønte mange hundre år før forskere på organisasjonsfeltet at det ligger en enorm kraft i fellesskapet. Hvilke krefter utløses gjennom en følelse av stolthet over å jobbe i organisasjonen, en sterk «vi»-følelse, og et sterkt fellesskap? Hvordan kan ledere påvirke og styrke følelsen av sosial identitet?

I tillegg var venetianerne sterke kulturbyggere og mestere i bruk av språk, myter og symbolikk. Kultur påvirker og gjennomsyrer små og store handlinger i organisasjoner hver dag. Denne samlingen skal handle om å bli klar over kulturen i organisasjonen, reflektere over hva som er bra som bør forsterkes, og hvordan få til å skape enda mer av ønskelig og funksjonell kultur.

 

Hovedtema på samlingen:

  • Hvordan bygge et 1000-års rike?
  • Hvordan forene rivaliserende krefter?
  • Hvordan skape historier som gir stolthet og handlekraft?
  • Effekten av sosial identitet og sterk fellesskapsfølelse
  • Tjenende lederskap og prototypisk ledelse
  • Hvordan «få øye på» kultur?
  • Hvilke kulturtrekk vil styrke oss mot å levere på fremtidens krav?
  • Hva bør forsterkes? Hva er organisasjonens utviklingsområde?
  • Hvordan kan jeg som leder påvirke og SKAPE ønsket kultur?

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her