«Vi lever våre liv gjennom de historiene vi forteller»

 

Anderson & Goolishian

ROMA

NARRATIV LEDELSE OG

KRAFTEN I FORTELLINGEN

 

Ledelse handler om å skape mening. Gode ledere har sterke, gjennomtenkte fortellinger om hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vi skal. Det finnes gode og dårlige fortellinger i organisasjoner. Måten lederen definerer virkeligheten på, utløser tilhørende handlinger blant medarbeidere. I Romerriket var lederne knallsterke på å skape fortellingen om riket. Og aldri før eller siden har det fantes et så mektig og stort rike som Romerriket!

Roma er i krise. I det siste århundret før Kristi fødsel rystes republikken i Roma i sine grunnvoller. Etablerte suksessoppskrifter fungerer ikke lenger. Det ropes på reformer og forandringer. I en periode på 50 år foregår det en intens kamp om Romas sjel. Det er en kamp om fortellinger. Hva skal Roma være, og hvordan skal imperiet styres? I denne tiden møter vi Romerrikets mest kjente lederskikkelser; Cæsar, Pompeius, Brutus, Cicero, Markus Antonius, Cleopatra og Augustus. Få tidsepoker har favnet så mange kjente ledere. De vinner berømmelse for sine fortellinger, uttrykt gjennom ord og handlinger. Få ledere har blitt sitert mer. Få ledere har båret flere heltehistorier. Den som vinner kampen om fortellingen, vinner Romas sjel.

Narrativ ledelse er evnen til å skape mening for medarbeidere og utløse ønskede handlinger. «Språk skaper virkeligheten», i følge forskere, og «vi lever våre liv gjennom fortellingene». Tror du det var tilfeldig da Jens Stoltenberg etter 22. juli definerte virkeligheten med «mer toleranse, nestekjærlighet og medmenneskelighet»? Eller da Rune Bjerke begynte å snakke om «burning plattform» i bankbransjen? Sterke ledere forteller historier om hva som skjer og gir folk de mentale bildene som trengs for ønsket handling. 

I Romerriket foregikk en kamp mellom fortellinger. Epikureerne var opptatt av «carpe diem» og å leve i nå-et, mens stoikerne var opptatt av å bygge karakter og leve for noe større enn deg selv. Hvordan balansere kortsiktig profitt med langsiktig bærekraft og konsekvenser? Skal ledere overvinne omgivelsene, eller akseptere de? Hva skjer når ledere begynner å tro at de selv er større enn fortellingen?

I Roma finnes tidløse svar på sterk narrativ ledelse og kraften i fortellingen. Svarene underbygges av teori og forskning, og gir sprengkraft i å realisere fremtidsvisjoner! 

 

Hovedtema på samlingen:

  • Ledelse som en meningsskapende aktivitet
  • Kraften i fortellingen og hvordan språk skaper virkeligheten
  • Samskaping av historien om hvem vi er og hvor vi skal
  • Kamp mellom fortellinger i organisasjoner
  • Å leve fortellingen og virkeliggjøre visjonen
  • Verdier og menneskesyn som en del av en personlig lederfortelling
  • Beherske retorikkens kunst i lederrollen
  • Blåse livsblod, kraft og vilje inn i «satte» medarbeidere
  • Handlekraft og resultatoppnåelse

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her