«De som ikke erkjenner at poliske spill finnes, operer med en ”hodet i sanden”-mentalitet,

som minsker deres evne til å fange opp uønskede eller destruktive politiske handlinger”

 

Ferris & Hochwarter, 2011

MAKTSAMLING:

VILJE, MAKT OG INTEGRITET

 

Ledere som vil utrette noe må beherske landskapet av makt, innflytelse og påvirkning. Machiavelli hevder til hevede øyebryn at vi alle er drevet av egeninteresse og at en leder må lede ut fra det. Aristoteles mener på den annen side at vi er flokkdyr hvor det høyeste gode er fellesskapets beste. Hvordan manøvrere klokt i maktens landskap? Hvordan få innflytelse og gjennomføringskraft når det virkelig gjelder?

På 1500-tallet skriver Machiavelli en bok som sjokkerer og ryster innvollene til de fleste av oss; «Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner», «Målet helliger midlene» og «En leder kan være elsket og fryktet, men aldri hatet. Det blir ditt fall». Boken «Fyrsten» utfordrer både menneskesyn og forholdet til makt. Aristoteles’ stemme fra antikken i Hellas står i sterk kontrast til Machiavellis ståsted. Han fremmer et menneskesyn hvor vi er gode på bunnen og søker felleskapets beste. I spennet mellom to motpoler åpnes landskapet opp. Tema makt, innflytelse og påvirkning får en nyttig bredde og dybde, og kombineres med teori og forskning på makt, innflytelse, spillteori og politiske spill. 

I tillegg belyser Cialdini nyttige grep for å oppnå det du ønsker, Dante nyanserer med integritet og verdighet, forskeren Adam Grant gir svaret på om det lønner seg å være en giver, en som tar, eller en som matcher, og Cuddy belyser kroppsspråkets betydning for autoritet i et rom. Hva er effekten av høystatus og lavstatus kroppsspråk for naturlig autoritet og gjennomslagskraft i et rom? Og ikke minst, hvordan du kan styrke deg selv til å få en indre styrke og utstråling av autoritet på en positiv måte?

Samlingen er stappfull av historisk-filosofiske perspektiver og teori og forskning, som styrker ledergjerningen både med klokskap og gjennomføringsevne!

 

Hovedtema for samlingen:

  • Makt, innflytelse, påvirkning
  • Machiavelli, egeninteresse og politiske spill
  • Aristoteles og å lede for fellesskapets beste
  • Cialdinis teknikker for påvirkning
  • Spillteori og hvorfor vi mennesker er kortsiktige og dumme
  • Dante for integritet og klokskap i lederrollen
  • Grant om det lønner seg å gi, ta eller matche?
  • Cuddy om betydningen av kroppsskråk for autoritet
  • Hvordan få gjennomføringskraft som leder!

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her