«Hele verden er en scene,

og alle menn og kvinner bare skuespillere»

 

William Shakespeare

LONDON:

ROLLEFORSTÅELSE OG Å SKAPE ROLLEN

 

Shakespeares ord; «Verden er en scene, hvor vi alle spiller roller» setter tema for denne samlingen. Ledere kan ikke bare lede ut fra egen overbevisning og lyst, men må fylle en rolle full av krav og forventninger. Rolleteori fremsetter viktigheten av å kartlegge og forstå forventningslandskapet, for deretter å kunne ta aktivt regi i lederrollen. Elizabeth I av England mestret denne jobben med glans, og snudde England til å bli en stormakt.

Elizabeth I står i tidenes forventningspress når hun tar over tronen 23 år gammel. De neste 40 årene takler hun fordommer mot henne som kvinne, fattigdom og misnøye i befolkningen, religiøs splittelse, angrep fra en spansk armada, statskupp fra Mary Queen of Scots, og finner løsningen på presset om å skaffe seg en ektemann. England var en skitten bakgård i Europa, men Elizabeth førte landet inn i en gullalder. Hun hadde alle odds mot seg, men endte opp med å bli en av tidenes sterkeste ledere!

Lederrollen er full av krav og forventninger fra omgivelsene. En leder kan ikke bare «kjøre ut seg selv» i rollen, men må fange opp og håndtere forventningene. Uten å adressere kravene, faller autoritet i rollen som høstens visne løv til bakken. Rolleteori fremsetter at ledere gjør klokt i å kartlegge landskapet av forventninger og krav, og forholde seg aktivt til dette. Noen forventninger kan være motstridende. Andre forventninger kan gå i en annen retning enn kursen du ønsker å stake ut. Enkelte krav kan være så store at de oppleves som umulig å levere godt på. Elizabeth I var ekspert på å finne «tredjeløsninger» i et landskap som ikke går opp, uten å brenne lyset i begge ender. Veien ut ligger i å finne proaktive løsninger, og ikke bare reaktivt slukke operative branner.

Det kan være stunder hvor man som leder får lyst til å stikke fingrene i ørene og riste på hodet.. Hamlet valgte å løse krysspresset av forventninger med unnvikelse. Han var en mester i gjenkjennelige unnamanøvere. Han viser vei for bevisstgjøring av egne unnvikelsesstrategier, og motiverer til å ta viktige valg.

Dette er ikke et drømmescennarie, men virkeligheten. Den praktiske hverdagen males ut, og på virkelighetens scene tas aktiv regi i lederrollen.

 

Hovedtema på samlingen:

  • Rollebevissthet, klargjøring av forventninger og krav i lederrollen
  • Krysspress, «overload» og krav som ikke går opp
  • Hvordan kan jeg proaktivt håndtere rollen, heller en reaktivt slukke branner?
  • «Tredjeløsninger» som mer effektivt enn bare å tilfredsstille forventninger
  • Hvilke «tredjeløsninger» finnes i mitt forventningskart?
  • «Role taking» og «role making» som leder
  • Fluktruter og unnvikelse i ledelse
  • Forventningsavklaring ledere i mellom
  • Mestringsstrategier for å motvirke utmattelse og motløshet
  • Å aktivt gripe rollen og forme den for mest mulig effektiv resultatoppnåelse

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her