«Det viktigste i livet er å slutte å si "I wish",

og begynne å si "I will"

 

Charles Dickens

LONDON:

SELVINNSIKT OG PERSONLIG UTVIKLING

 

Ledere bruker seg selv som det viktigste «verktøyet» i jobben. For å lede andre må du være god på å finne nøkkelen til å aktivere andre menneskers kraft. Dette faller ikke alltid naturlig. Ledere trenger å utvikle seg til å være gode utgaver av seg selv, for å lede andre på en god måte. Charles Dickens skriver tidløst og skarpt om motstand mot endring, og hva som skal til får å få til reell endring og personlig utvikling.

Ebenezer Scrooge, den gamle grinebiteren, møter seg selv i døra i Dickens «En Julefortelling». Tre netter på rad får han besøk av tre forskjellige spøkelser. Tre sjelsettende opplevelser som endrer ham til å bli et bedre menneske.

Det første spøkelset snakker om fortid: Vi alle er produkter av vår fortid. Hvor bevisst er du på dine mønstre? Hvor mye er funksjonelt, og hva trenger du å endre?

Det andre spøkelset er opptatt av nåtid: Det er her-og-nå i øyeblikket at du skaper og reskaper deg selv i samspill med omgivelsene. Hvor bevisst er du på å bruke denne muligheten for endring? Er du klar over hvordan andre oppfatter deg? Tar du gode valg i møte med utfordringer i nåtid?

Det siste spøkelset peker på fremtiden: Hvem vil du være og hva vil du oppnå i fremtiden? Hvilken kraft kan utløses av et fremtidsfokus? Hvordan få til å skape fremtiden du ønsker deg?

Ledere er ikke satt til å kun administrere det bestående, men å endre i retning av det ønskelige. For å endre andre, må du ha selvinnsikt og kunne endre deg selv. Det er noe paradoksalt i å være menneske. Vi er den mest fleksible av alle skapninger, men er samtidig trygghetsorienterte og skeptiske til endring. Vi liker å tenke at vi til enhver tid er den beste utgaven av oss selv, så hvorfor endre seg? Det er lettere å skylde på omgivelsene. Endring er krevende, og vi kan kjenne motkrefter fra oss selv og andre. Gevinsten er imidlertid stor hvis motstand snus til nysgjerrighet. Selvinnsikt og personlig utvikling kan få liv til å skyte fart. Ebenezer viser vei i hvordan selv den mest vanepregede kan høste bugnende frukter og sterke resultater av egenutviklingen som leder.

 

Hovedtema på samlingen:

 • Endringsledelse, selvinnsikt og personlig utvikling
 • Hvordan få til endring, til tross for at det kan være krevende?
 • Hvem er jeg i fortid, nåtid og fremtid?
 • Hvordan kan jeg dra nytte av mine erfaringer?
 • Hvilke mønstre er funksjonelle, hvilke vil jeg endre?
 • Er jeg bevisst min interaksjon med andre i nåtid?
 • Hvordan virker jeg på andre?
 • Hvordan kan jeg gripe muligheten som ligger i øyeblikket?
 • Bli klok på motstand mot forandring i meg selv og andre
 • Hvem vil jeg være og hva vil jeg utrette i fremtiden?
 • Kraften i et fremtidsperspektiv

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her