«Å våge er å miste fotfeste en liten stund. 

Å ikke våge er å miste seg selv»

 

Søren Kierkegaard

KØBENHAVN:

VILJE, SÅRBARHET OG MOT

 

På 1800-tallet satt filosofen Kierkegaard i København og skrev tankegods som har sprengkraft for mennesker og ledere i dag! Han var møkklei av flokkmentalitet, glansbildetilværelse og ytre styrte valg. Han utfordrer oss til å leve ekte og helt, i kontakt med deg selv, og å våge å ta valgene riktig for deg. Teori og forskning fra emosjonsfokusert terapi, indre motivasjon og beslutningspsykologi, gir dybde til utforskningen av eget ståsted som menneske og leder.

 Det å være menneske i livet, eller leder i en organisasjon, gir valg på en perlerad. Det er i øyeblikket vi velger og skaper oss selv. Det er ikke gjennom å leve opp til andres forventninger, vise fram en tilsynelatende perfekt tilværelse på facebook, eller smilende på ledergruppens bilde på nettsiden, at vår verdi som menneske defineres. Vi definerer oss selv hver dag i små og store valg. Kierkegaard var opptatt av valgøyeblikket og å velge seg selv. Han hadde forakt for grunne menneskers falskhet, og hedret den fortvilte som våget å se seg selv i øynene. Det sies at «fortvilelse er de modige sjelers følgesvenn». Kierkegaard snakker om angst som en naturlig uro som melder seg ovenfor viktige valgøyeblikk i livet. Som et sunt signal på at det kan være klokt å stoppe opp, kjenne innover, og våge å velge det som er riktig for deg.

I etterdønningene fra Napoleonskrigene og bybrannene i København oppstår en ny kraft. Forfattere, filosofer, kunstnere og diktere samles og gir liv til en bølge som handler om å skape seg selv i sitt eget bilde. I skarp kontrast til den konservative kirken vokser den nye retningen eksistensialisme fram. Kierkegaard griper roret og blir den nye tenkningens, eksistensialismens, far.

Ledelse handler om å bli subjekt, og Kierkegaards budskap er gjenkjennelig fra teori om autentisk ledelse. Mennesker som er i kontakt med seg selv utstråler en kraft som gjør at folk får lyst til å bli med. Det sies at det er ingenting som er så vakkert som et menneske som eier hele seg selv. Emosjonsfokusert teori handler om å ikke flykte fra det indre landskapet, men se på følelser som viktige signaler og veivisere. Ledere bør ha kompetanse på det emosjonelle landskapet for å håndtere følelser i seg selv og andre på en klok måte. Felles for både Kierkegaard og emosjonsfokusert teori ligger kjærligheten. Den ligger i bunn som den sterkeste kraft når den gjennomsyrer en innstilling til deg selv og omgivelsene.

Kierkegaard, emosjonsfokusert teori, beslutningspsykologi og forskning på indre motivasjon, viser vei mot en sterkere forankring i deg selv som menneske og leder. En forankring som gir en ekte livskraft som andre vil merke!  

 

Hovedtema for samlingen:

  • Mot til å bli subjekt
  • Fra passasjer i eget liv til å stå ved roret
  • Kraft til å sette grenser og velge seg selv
  • Sårbarhet og fortvilelse som nyttige følgesvenner
  • Kjærlighet som kimen til alt godt
  • Det kloke budskapet i emosjoner
  • Håndtering av det emosjonelle landskapet
  • Livskraft og bevisste valg i lederrollen

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her