«Vi må ikke bare lære å tolerere våre forskjeller.

Vi må ønske de velkommen som den rikdom og diversitet som kan lede til sann intelligens»

 

Albert Einstein

GRANADA OG CORDOBA:

KULTUR OG LEDELSE AV FORSKJELLIGHET

 

I forskjellighet ligger nøkkelen til et bredere grunnlag for beslutninger og bedre løsninger. Forskjellighet kan imidlertid være utfordrende, og det kan føre til gnisninger og konflikt. I middelalderens Granada og Cordoba i Spania så de mulighetene i forskjellene. Der klarte de det vi strever med i dag; sameksistens mellom jøder, kristne og muslimer. Ikke bare mestret de samarbeidet, men de skapte Europas største kompetansesenter og et sterkt velfungerende samfunn!

Ledelsesteoretikere og teamforskere uttrykker med store bokstaver hvor viktig det er å rekruttere forskjellighet, slik at beslutninger og løsninger får et sterkt grunnlag. Det kan imidlertid være krevende med mange forskjellige synsvinkler, og ubehagelig å være uenig. I det muslimske Spania som araberne kalte Al-Andalus, klarte man mesterstykket å trekke diamanter ut av forskjelligheten. Gjennom å bygge bro mellom kulturer produserte de nyvinninger innen matematikk, filosofi, arkitektur, medisin, teknologi og landbruk. De åpnet i tillegg opp for strømninger fra Østen, og fikk en utvikling og en velstand resten av Europa bare kunne drømme om!

Alle organisasjoner rommer forskjellighet enten det er gjennom bakgrunn, utdannelse, alder, kjønn, eller det er gjennom etnisitet, religion og kulturelle forskjeller. Ledere bør ha kompetanse på multikulturell ledelse og å skape gode samtaler på tvers av forskjeller. Det krever trening å skru på nysgjerrigheten i møte med forskjellighet, og inspirasjon fra Granada og Cordoba slår på bryteren. Endring, nyskaping og innovasjon sies å være den nye normalen. Mennesket liker imidlertid det trygge, forutsigbare, som ikke utfordrer. Kreativitet og nye løsninger glimter imidlertid med sitt fravær hvis vi velger ensretting og likhetens behagelige svøpe.

Samlivet i i Al-Andalus i fremgang og velstand i 800 år gir imponerende innsikt i hvordan få maksimalt ut av forskjellighet. Hvordan kan man lede forskjeller og skape eksplosiv vekst? Granada og Cordoba gir svarene, og de underbygges av teori og forskning.

 

Hovedtema for samlingen:

  • Hvordan lede forskjellighet?
  • Forståelse av forskjellige kulturer
  • Multikulturell ledelse for sterke resultater
  • Utfordre dine egne fordommer mot det fremmede
  • Arbeid med organisasjonskultur
  • Hvilke grep kan tas for sterk vekst?
  • Hvordan skape et miljø hvor forskjellighet verdsettes høyt?
  • Hvordan skape takhøyde for ulike synsvinkler?
  • Kommunikasjon som bygger bro over forskjellighet

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her