«Det er ikke for små ting, men for store,

at Gud skapte mennesket»

 

Marsilio Ficino

FIRENZE:

SKAPERKRAFT, MAKT OG VERDIGHET

 

Renessansen i Firenze er en forandringstid hvor skaperkraften eksploderer! I løpet av to-tre generasjoner skjer det ting som endrer Europa og har ringvirkninger langt inn i vår egen tid. Hva var årsaken til at så mange fant banebrytende løsninger? Hvordan skape et miljø for skaperkraft, innovasjon og nye løsninger? Hvordan få tak i egen indre brennende drivkraft, og være klok i strategier for å få det til? Samlingen trigger lederes indre drivkraft, evne til samarbeid, kreativitet og innovasjon, strategier for makt, innflytelse og påvirkning, samt klokskap og integritet i ledergjerningen.

Renessansen i Firenze er en tid med voldsom utvikling og vekst. Det var ikke bare en eller to sentrale personer, men et helt miljø som skapte et vendepunkt for menneskets historie! Paradigmeskiftet inntrer på en rekke områder som filosofi, statsvitenskap, arkitektur, kunst, ledelse og økonomi. Marsilio Ficino satser alt på menneskets evne til å aktivt skape sitt liv og gir humanismen en vugge i Firenze. Machiavelli skriver en bok som skremmer vannet av datidens ledere, og danner grunnlaget for realpolitikk. Lorenzo de Medici skaper et miljø og et nettverk hvor enkeltindivider som Michelangelo finner sin kraft. Hans kunst berører og endrer mennesker selv den dag i dag. For ikke å snakke om renessansemennesket Leonardo da Vinci med sine banebrytende og grensesprengende oppdagelser. Tror du det er ren tilfeldighet at alle disse dukker opp i en kort tidsperiode i Firenze? Renessansen handler om utvikling og vekst, om mangfold og innovasjon, om makt og påvirkning, om samhandling for et felles gode, om handlekraft og gjennomføringsevne, og ikke minst om selvinnsikt og integritet i ledergjerningen. Vi tar turen til Firenze og utforsker hva som var årsaken til denne banebrytende tiden, og lærer av de beste!

 Samlingen inviterer til utforskning og arbeid med flere tema: Hvordan fremme kongstanker hos ledere, og bevege dem fra å være  administratorer satt i en lederposisjon til å lede for sin egen kongstanke? Hvordan få tak i egen indre drivkraft? Hvordan trigge indre motivasjon i medarbeidere og skape et miljø for skaperkraft og sterke prestasjoner? Hvordan lede et komplekst miljø som fremmer utvikling og resultatoppnåelse? Hvordan skape situasjonsbetingelser og nettverk som fremmer kreativitet og nyskaping? Hvordan lese det maktpolitiske landskapet og manøvrere klokt? Hvordan oppnå selvinnsikt og lede for et felles større gode med integritet i behold? Alt utforskes i dybden gjennom en reise i 1400-1500-tallets Firenze og gjennom øynene til den tids store personligheter!

 

Hovedtema på samlingen:

 • Hvordan skape et miljø for eksplosiv utvikling og vekst?
 • Forandringslederen i ekstreme endringstider
 • Hemmeligheten bak kreativitet, innovasjon og skaperkraft
 • Jakten på det høyeste gode– individets plikt til vekst og selvutfoldelse
 • Indre drivkaft i lederrollen
 • Valgets virkeliggjøring av selvet
 • Påvirkning, makt og innflytelse
 • Politisk kløkt og gjennomføringsevne
 • Om å gripe Occasione, mulighetens Gudinne
 • Fortuna og hvordan hun belønner de modige, handlekraftige
 • Machiavellis krav til de som vil ha innflytelse -virtu
 • Lønner det seg å være en giver, taer eller matcher?
 • Klokskap og verdighet i veien til målet
 • Selvinnsikt i lederrollen
 • Dantes udødelige bok om selvransakelse og om å trå feil
 • Samhandling for et felles gode

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her