«Hvordan folk snakker med hverandre

avgjør hvor godt organisasjonen fungerer»

 

Schein & Isaacs

EIDSVOLL

KOMMUNIKASJON OG SAMSPILL

 

De beste løsningene skapes mellom mennesker. Det gjør også de verste. God kommunikasjon kjennetegner godt lederskap og gir sterke resultater. Denne samlingen tar tak i hvordan du effektivt kan kommunisere for å nå de beste løsningene, og unngå dårlige spiraler. Samlingen vil gi deg forståelse av forskjellighet, skru på nysgjerrigheten ovenfor andre, og øke ferdighetene for god kommunikasjon.

I en tid med endringer og høyt tempo er det avgjørende at ledere kan kommunisere på en måte som gir engasjement og lyst, og at man kan håndtere motstand og hindringer. Hvordan få til samtaler og diskusjoner som gir effektive løsninger? Hvordan forstå forskjellighet? Hvordan lytte selv om du er uenig? Hvordan være tydelig på ditt eget budskap og skape gode løsninger, uten å vekke forsvar og konflikt?

Eidsvoll 1814. De som la fundamentet for det norske samfunnet møttes her og kjempet for ulike syn. Den unge prins Christian Fredrik med en drøm om eget kongerike, nyslåtte representanter for det stolte folket som mente det var bedre å være død enn svensk, den pragmatiske Wedel Jarlsberg med sterk mistro til eneveldet. Bak i kulissene lurte en fransk general som hadde fått svensk kongemakt som lottogevinst. Det at vi til slutt fikk en egen grunnlov, var litt av en bragd i dette landskapet av forskjellighet. På Eidsvoll skal det handle om å bli klokere på kommunikasjon og samspill, og få til gode samtaler.

 

Hovedtema på samlingen:

  • Hvorfor er det vanskelig å kommunisere godt når det virkelig gjelder?
  • Kontrollmodellen versus gjensidig læringsmodellen
  • Fellene vi vanligvis går i når vi ikke lykkes å nå hverandre
  • Hvordan legge til rette for nyskaping, kreativitet og innovasjon?
  • Ferdighetstrening for god kommunikasjon
  • Bli klokere på egne styrker og overslag
  • Viktigheten av djevelens advokat
  • Nyttige strukturelle grep for gode prosesser

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess din organisasjon trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her