"Kunnskap er makt"

                  Francis Bacon

 

 

 

Hvordan skape smarte gruppeprosesser?

 

GREP FOR STERKE BESLUTNINGER I TEAM OG LEDERGRUPPER 

Det florerer av artikler og konsulenter som formidler kunnskap om god kommunikasjon. Det er imidlertid ett grep som ofte overses. Et grep som kan ha store konsekvenser for hvordan kommunikasjonen i et møte blir. Et grep som ikke krever kommunikasjonstrening av enkeltindivider, men allikevel endrer kommunikasjonen til det bedre. Handlingen med «mirakelvirkningen» er enkel: Planlegg strukturen på møtet. Hvilken metode skal vi benytte for å få mest mulig ut av behandlingen av saken? 

På Eidsvoll i 1814 skulle en viktig sak behandles; Norges fremtid. Christian Frederik, mannen med ambisjoner om å bli Norges første konge, la betydelig press på forsamlingen når det gjaldt hva som burde bli løsningen.. Eidsvollmennene måtte sverge en ed om å gi blod for selvstendighet før de ankom Eidsvoll. Motforestillinger ble...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.