"Ledergrupper som mestrer å gå inn i teamfungering i oppgaver hvor

det trengs, presterer bedre enn andre ledergrupper"

 

Hackman, 2001

ARGONAUTENE:

LEDERGRUPPENS FUNGERING

 

Heltene i den 3000 år gamle fortellingen om «Jason og Argonautene» må klare å bli et team for å bringe det gyllne skinn hjem. Hvordan få en gjeng individualister til å bli opptatt av ledergruppens felles mål? Hvordan forene sterke personligheter og fløyer i brennende engasjement for strategiske målsettinger? Hvilke hindringer må overkommes for optimal fungering? Denne samlingen handler om å ta viktige steg mot å bli en enda mer effektiv ledergruppe.

I Vestens eldste teameventyr «Jason og argonautenes jakt på det gyllne skinn» ligger det flere «perler» for ledergrupper. Akkurat som heltene (argonautene) var individualister med egne interesser og målsettinger, så kan ledergrupper streve med å samle lederne og sammen trekke mot felles strategiske målsettinger. Det er lett å bli mer opptatt av eget ansvarsområde enn felleskapets målsettinger, spesielt i en travel hverdag med høyt tempo. Hva er ikke bedre for å levendegjøre denne tematikken enn et innblikk i visdommen som ligger i en av de eldste mytene vi kjenner til, som ikke uten grunn har blitt gjenfortalt i 3000 år!

Samlingen handler om ledergruppens fungering, og det jobbes med å styrke lederne i å trekke sammen mot en felles målsetting. Ledergruppen er en arbeidsgruppe med ledere for egne områder, men har en god del felles saker hvor en større grad av samarbeid og interaksjon mellom medlemmer kan gi bedre resultat. Effektive ledergrupper har et bevisst forhold til når de bør fungere som et team og når de bør fungere som en arbeidsgruppe, og de har jobbet bevisst med arbeidsformen på ledermøtet. Vi vil se nærmere på dette, samt jobbe med felles målsettinger, og bevisstgjøring av hindringer for å nå disse. I tillegg er det nyttig å ha kunnskap om teamets ressurser og den enkeltes styrker i dette arbeidet.

På denne samlingen er det mulig å utføre en måling av ledergruppens fungering. Måleverktøyet Effect er utviklet av Bang og Midelfart og gir skåre på ledergruppens fungering på 27 sentrale faktorer. Målingens resultater legges frem på samlingen, og opplegget spisses mot det ledergruppen trenger å bli bedre på. Fundamentet for samlingen er teori og forskning på effektive ledergrupper.   

 

Hovedtema på samlingen:

  • Styrke eierskap til felles ambisjoner og strategisk målsetting (”gyllent skinn”)
  • Har vi arbeidsgruppe eller teamfungering? Når bør vi ha hva? I hvilke saker?
  • Hvordan kan vi bevege oss mer mot samarbeid og teamfungering når saken krever det?
  • Hva er mine kjernestyrker, overslag og utviklingsområder?
  • Hvilke hindringer må vi være klar over i ledergruppens arbeid?
  • Håndtering av ledergruppens hindringer
  • Møteledelse og kloke grep for effektive resultater
  • Teamets ressurser og hvordan alle «argonautene» trengs for best mulig resultat

Jeg hjelper deg å tenke rundt hvilken prosess som gir det dere trenger

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Ta kontakt her