Inspirasjon og kunnskap i lederrollen!

kunnskap læring vekst Aug 08, 2020

 "Kunnskapens store fiende er ikke uvitenhet. Det er illusjonen av kunnskap", i følge Stephen Hawking. Kloke ledere har ofte søkt kunnskap og læring over lengre tid, og kan kunsten å omsette det i praksis. På bloggen vil du få kunnskap og inspirasjon i lederrollen. Jeg vil legge ut videomateriale, skriftlige artikler, og gi bok og artikkel-tips for videre fordypning. 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.